Kontakt

EV konsult

Effektiv verksamhetsledning / Projektledning

Välkommen att kontakta mig!


Eva Vinrot

Tel. 070 336 56 38                                       

E-post. eva.vinrot@ev-konsult.se

________________________________________________________________________________________


© EV konsult 2020   |     tel. 070 336 56 38                       |    e-post. eva.vinrot@ev-konsult.se