Hem

ISO 14001 - ISO 9001 - Projektledning


EV konsult ger din organisation en helhetssyn på ledningssystem inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och brandskydd. Alternativt anlitas EV konsult för att driva tillfälliga projekt.


Mitt motto är att en organisation ska ha ETT ledningssystem som omfattar alla de bitar som det finns behov av. Ledningssystemet ska vara enkelt och lätt att hitta i för alla medarbetare och utgå ifrån verksamheten.


Projekt kan handla om allt från ansöka om offentliga medel till att organisera konferenser eller jubileumsfest för företaget.


Under åren har EV konsult tagit fram och implementerat ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SAM, SBA och REVAQ i både privata och offentliga organisationer. Har också erfarenhet av SPCR120 och KRAV.


EV konsult drivs av Eva Vinrot som i botten har en examen i miljö- och mätteknik från Högskolan i Kalmar.


Tidigare anställningar har varit miljöingenjör, miljöchef och projektledare inom tillverkningsindustrin, miljö- och kvalitetssamordnare på kommunala bolag samt projektassistent och forskare inom miljöteknik på högskola. 


På min fritid är jag en riktig hundtränarnörd och tävlar i lydnad. Är medlem av styrelsen i Nybro Brukshundklubb och håller ibland kurser på klubben.