Kunder - Uppdrag


Ett urval av kunder


Börjes Logistik och Spedition AB

EBV plåt AB

Electra Gruppen AB

Hartwich Mekaniska AB

IUC i Kalmar AB

Kalmar Biogas AB

Kalmar Hamn AB

Kalmar Kommunbolag AB

Kalmar Science Park AB

Kalmar Vatten AB

Karlshamns Kommun

More Biogas AB

Smålands Logistik AB

Örsjö Belysning AB
Ett urval av uppdragSammanslagning av två ledningssystem till ett (ISO 9001 och ISO 14001)

Internrevision - miljö och kvalitet

Extern miljösamordnare

Utbilda personal i ISO 14001

Utbilda personal i allmän miljökunskap

Miljörapporter

Byggarbetsmiljösamordning BAS-P och BAS-U

Utbildning i arbetsmiljö - företagsanpassade regler

CE märkning av ballast

Ansökan om bygglov

Ansökan om bidrag för offentliga lokaler

Organisation av jubileumsaktiviteter för företag (konferenser, fester mm)

Organisation av vetenskaplig konferens