Tjänster


Helheten

EV konsult har en egen modell för att jobba med helheten för ledningssystem på ett företag/organsiation. Modellen utgår från tre moduler, kontakta gäran EV konsult för mer information.


Projektledning

Ibland räcker inte de interna resurserna till och då finns EV konsult där. Organsiera en konferens, söka tillstånd/medel från offentliga organisationer, införa nytt IT verktyg mm.


Miljö

Tillståndsärenden, miljörapporter, ISO 14001, MKB, CE märkning, miljösamordning,  underlag för offentlig upphandling, kemikaliegranskning, extern miljösamordnare/chef, listan kan göras lång. EV konsult har arbetat med det mesta inom miljö.


Kvalitet

En av definitionerna av kvalitet är att ge kunderna vad de förväntar sig till det pris de är villiga att betala. EV konsult kan arbeta efter någon metod som Sex Sigma eller Lean men föredrar att arbeta fritt utifrån vad som passar organisationen/företaget. Kan hjälpa till med ISO 9001 certifiering.


Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska alla organisationer/företag med anställda arbeta med. EV konsult kan stötta med det som organisationen/företaget behöver.

Dessutom finns utbildning som byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U.


Brandskydd

EV konsult har bistått företag med att infoga det systematiska brandskyddet i befintliga ledningssystem samt tagit fram tillståndsansökningar för brandfarlig vara. 


REVAQ

EV konsult har Svenskt Vattens utbildning i REVAQ och har tagit fram REVAQ systemet från början till certifiering för Kalmar Vatten AB.


Administration

När ni har lite för hög belastning tillfälligt kan EV konsult rycka in och stötta upp med diverse administrativa uppgifter.


Hundträning

Jag är utbildad allmänlydnadsinstruktör hos SBK och har läst biologi och etologi (läran om djurs beteende) på högskola/universitet. Med min hund Chilli håller jag, ibland, kurser hos Nybro Brukshundklubb där jag är en del av styrelsen.